Inhyrning

Människor som är anställda av ett företag och jobbar hos en kund har funnits länge, ända sedan 1864. Idag kallas det för inhyrning och entreprenad.