Etableringslots

En etableringslots är någon som snabbt och effektivt ska hjälpa nyanlända personer till jobb i Sverige. Arbetsförmedlingen upphandlar etableringslotsar. De kan bland annat vara bemannings- och omställningsföretag.