Arbetsmiljö

Det finns ett lika heltäckande skydd i arbetsmiljölagen för bemanningskonsulter som för alla andra på arbetsmarknaden. Ansvaret är delat mellan bemanningsföretaget och kunden.