Visste du att bemanningsbranschen är en av de branscher som sysselsätter flest utlandsfödda i Sverige? Vi gör det varje dag – Vi sätter folk i arbete

Dag1.jpg

Andelen utlandsfödda personer som arbetar inom branschen var under 2015 34 procent högre än andelen på den totala arbetsmarknaden.

Dag2.jpg

Varje år sätter bemanningsbranchen cirka 50 000 personer med utländsk bakgrund i arbete. Åttio procent av dem får jobb inom en månad, de är nöjda eller mycket nöjda med sina jobb och skulle rekommendera bemanningsföretaget de jobbar för till en nära vän.

Dag3.jpg

De bemannigsanställda trivs på sina jobb, ser det som en möjlighet att avancera i sin yrkeskarriär och att bemanningsbranschen för många är den enda möjliga vägen till arbete och för att integreras i det svenska samhället.

Dag4.jpg

Bemanningsföretag bidrar som en del av den svenska modellen till en fungerande arbetsmarknad och ser till att rätt person hamnar på rätt jobb, med både trygghet och flexibilitet.

Dag5.jpg

Av våra medlemsföretags anställda omfattas 100 procent av kollektivavtal, jämfört med 88 procent på övriga arbetsmarknaden och samtliga 14 LO-förbund, Unionen och Akademikerförbunden är kollektivavtalsparter med oss.

Dag6.jpg

Medlemmarna är auktoriserade i en partsnämnd där även fackliga representanter deltar i arbetet. Auktorisationen ställer krav på att följa avtal, lagar och regler och på ordning och reda i ekonomin.

Dag7.jpg

Våra medlemamr är intresserade av kompetens, inte bakgrund. Integrationsfunktionen finns inbyggd i bemanningsföretags affärslogik: den som har kompetens men saknar kontakter eller ett bra CV behöver någon som går i god för dem. Där ligger rekrytering- och bemanningsspecialisternas viktigaste fördel: i att screena, testa och gå i god för stora grupper av kandidater som andra arbetsgivare inte har resurser eller erfarenhet att rekrytera ifrån.

Dag8.jpg

Bemanningsbranschen är en viktig del av lösningen för att skapa fler vägar in i arbete för utlandsfödda, unga och andra grupper som idag befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Dag9.jpgDag10.jpgDag11.jpg