Att genomföra upphandlingar är inte helt enkelt. Det skriver nog flertalet upphandlare under på. Att upphandla bemanningstjänster verkar vid första anblicken vara en tämligen enkel tjänst och därmed enkel att upphandla. Denna första anblick dock är förrädisk.

För utomstående från branschen sträcker sig erfarenheten av bemanning oftast till att ha kontaktat ett bemanningsföretag

Möjligen kan man som utomstående från branschen tycka att genom att lyfta telefonen och berätta att man behöver ha en ersättare till ekonomiavdelningen eller en läkare till vårdcentralen och dagen efter att erhålla en konsult tyder på en enkel affärsmodell. Så är inte fallet.

Syftet med denna modell för upphandling av bemanningstjänster är att stödja och sprida information till upphandlare, beställare, politiker, verksamhetschefer och andra som påverkas av eller fattar beslut om inhyrning av personal. I modellen finns praktiska exempel på tillvägagångssätt för olika faser i en upphandlingsprocess. Modellen innehåller även skrivningar, avtalsvillkor och exempel från väl fungerande affärer och förfrågningsunderlag av bemanningstjänster. Dessa kan användas fritt vid framtagning av just ditt förfrågningsunderlag.

Framställningen är uppdelad i de traditionella tre faserna i en upphandling; Före, Under och Efter upphandlingen. Uppställningen har ett antal rubriker som är klickbara där under varje rubrik finns praktiska råd för en framgångsrik upphandling av bemanningstjänster.

Kort om bemanningsbranschen

Det finns ca 4 000 företag Sverige som har SNI kod inom bemanning och rekrytering. De 25 största företagen motsvarar ca 85 % av marknaden. Bemanningsföretagen är branschorganisation och har drygt 630 medlemsföretag. Genom Bemanningsföretagen erhåller en medlem auktorisation och denna auktorisation måste förnyas varje år. För att kunna bli auktoriserat bemanningsföretag måste företaget bland annat ha kollektivavtal, försäkringar, följa de etiska riktlinjerna och ha ordning i sin ekonomi.

Bemanningsbranschen har utvecklats kraftigt under det senaste decenniet. Fler och fler köpare av bemanningstjänster ser bemanning som en del av den strategiska kompetensförsörjningen och bygger långsiktiga samarbeten med bemanningsföretag. Fler köpare upptäcker möjligheterna att gå från ren tim- och dagsbemanning till lösning av hela funktioner. Bemanningsföretaget kan ansvara för personalstyrka, arbetsledning, schemaläggning och drift av hela avdelningar inom t ex lager, vårdavdelningar, ekonomienheter och kundtjänster.