Topp 25 Q4 2016 (inkl helår)

Topp 25-listorna listar de 25 största företagen omsättningsmässigt i branschen. Topp 25 finns för branschen totalt respektive uppdelad på blue- och white-collar.

Topp 25 totalt Q4 2016
Topp 25 white-collar Q4 2016
Topp 25 blue-collar Q4 2016
Topp 25 totalt helåret 2016
Topp 25 white-collar helåret 2016
Topp 25 blue-collar helåret 2016