Kvartalsrapport Q3 2016 - Bemanningsbranschen går fortsatt starkt

Kvartalsrapportens statistik bygger på ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen, sett till total omsättning föregående år.
Omsättningen i bemanningsbranschen fortsatte att öka under det tredje kvartalet 2016; plus sju procent jämfört med samma period förra året. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 6,6 miljarder kronor.