Kvartalsrapport Q2 2016 - Bemanningsbranschen går fortsatt starkt

Samtliga regioner uppvisade en positiv utveckling under andra kvartalet 2016. Södra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 19,3 procent jämfört med andra kvartalet 2015. Västra Sverige ökade med 12,0 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Norra Sverige som ökade med 3,5 procent. Stockholm ökade med 7,5 procent och Mellansverige ökade med 4,0 procent.