Kvartalsrapport Q1 2015 - Trots svag efterfrågan växer bemanningsbranschen

Trots en svag efterfrågan växer bemanningsbranschen. Svaret på varför finns i att globala upphandlingar landar i svenska företag och bemanningsbranschens personalstrategiska funktioner efterfrågas som helhetslösningar i kundföretagen. I Bemanningsföretagens första Kvartalsrapport för 2015 är det strukturomvandling snarare än konjunkturläge som markeras.

Kvartalsrapport 2015 - Q1

Den strukturomvandling som präglar det globala samhället bevisas nu i bemanningsbranschen. On demand-tjänster trissar upp förväntningar på service och tillgodosedda behov, öppet 8-16 måndag till fredag med utkörning på ”tjänstetid” är inte längre fullgott. Det ska vara 24/7, och där är bemanningspersonal en del av lösningen.

De snabba förändringarna ger bemanningsbranschen roller av skiftande karaktär. För de anställda fungerar den som en brygga, både in på arbetsmarknaden och sedan sömlöst vidare från arbetsplatser med minskat arbetskraftsbehov till företag med vakanser, allt under kollektivavtalsreglerade former. De som står längst från arbetsmarknaden, som unga och utlandsfödda, får ge prov på sin anställningsbarhet via branschens matchningsexperter.

Bemanningsbranschen löser de utmaningar som kundföretagen står för idag i fråga om personalförsörjning i både tuffa och goda tider, som MSP (Managed Service Provider), spindeln i nätet som koordinerar alla andra leverantörer som konsulter, specialister och så vidare. Vi ser även tjänsten RPO (Recruitment Process Outsourcing), då bemanningsföretaget agerar HR-avdelning. Bemanningsbranschen i Sverige satte 2014 drygt 166 000 personer i jobb genom personaluthyrning, rekrytering till slutkunder och genom omställningsuppdrag.

Exempelvis anställer Bemanningsbranschen 63 procent fler personer födda utanför EU än på arbetsmarknaden totalt, och ger möjlighet för dem mitt i karriären att byta jobb. Bemanningsbranschen står för en långsiktigt hållbar arbetsmarknad för alla parter. Den är arbetsmarknadens hjälpande hand, både för företag och individer