Fler nyanlända i sysselsättning

Sverige står inför en stor integrationsutmaning. Det oroliga läget i världen gör att fler människor än på mycket länge är på flykt. Migrationsverket uppskattar att det under en femårsperiod kommer att komma 400 000 flyktingar till vårt land. Det är en möjlighet för kompetensförsörjningen på vår arbetsmarknad, men också en utmaning som berör alla. Bemanningsföretagen är övertygade om att vi kan göra mycket för att hjälpa dem som flyr hit i arbete. Vi vågar till och med sticka ut hakan och säga att bemanningsbranschen är den bransch som enskilt kommer att kunna göra mest.

Läs mer i rapporten Fler nyanlända i sysselsättning