Bemanningsindikatorn Q2 2014

Bemanningsbranschens omsättning uppgick till drygt 5,5 miljarder kronor under andra kvartalet 2014, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Kvartalsomsättningen har sedan 2011 legat stabilt runt 5 miljarder kronor.

Bemanningsindikatorn Q2 2014

Personaluthyrning stod för 88 procent av branschens omsättning medan entreprenaderna utgjorde 6 procent. Omställning och rekrytering omsatte 3 procent var.