Bemanningsindikatorn Q1 2015 - Våt filt ger dödläge

Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens tillväxt.

Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern, och brukar anses vara en god konjunkturmätare. Läs hela indikatorn här