Bemanningsföretagen bidrar till anställningar

Bemanningsbranschens tillväxt fortsätter att öka. Starkast är utvecklingen i Södra Sverige. Det största affärsområde är Uthyrning, medan Omställning är det affärsområde som ökar mest. Det visar den senaste årsrapporten från Bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

Årsrapporten 2016           Kvartalsrapporten Q4 2016

Uthyrning är branschens största affärsområde med 87 procent av den totala omsättningen. Näst störst är nu Omställning med 5 procent följt av Entreprenad med 4 procent och Rekrytering med 3 procent. Omställning var det område som ökade sin omsättning mest med 38 procent jämfört med 2015. Rekrytering ökade med 19 procent, Uthyrning med 9 procent medan Entreprenad minskade sin omsättning med 3 procent jämfört med föregående år.

Bemanningsföretagen är anställningsföretag som verkligen behövs på den svenska arbetsmarknaden. I dag utgör branschen ca 1,5 procent av den sysselsatta befolkningen och växer i takt med arbetsmarknaden. Det innebär att drygt 200 000 människor fick ett nytt jobb eller sitt första jobb med hjälp av bemannings-, rekryterings- eller omställningstjänster under 2016. Det säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius.

Branschen har en positiv utveckling i samtliga regioner. Starkast utvecklades södra Sverige, där omsättningen ökade med 19 procent jämfört med 2015.

Bemanningsföretagen fyller en viktig funktion på den svenska arbetsmarknaden genom att underlätta insteget på arbetsmarknaden för stora grupper och matcha utbudet av kompetens med efterfrågan. Branschen bidrar dessutom till att skapa jobb som annars inte skulle finnas alls eller flyttas utomlands, säger Ann-Kari Edenius.