Årsrapport i bemanningsbranschen 2014

Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under 2014 till 21,6 miljarder kronor.

Bemanningsbranschens medlemmars totala omsättning under 2014 uppgick till uppskattningsvis 24,9 miljarder
kronor.

För att få en uppfattning om hur många som arbetar inom hela bemanningsbranschen har vi till detta adderat 20 procent vilket historiskt har motsvarat fördelningen mellan de 35 största medlemmarna och samtliga medlemmar.

Rapporten innehåller antal årsanställda, antal personer och penetrationsgrad i Bemanningsbranschen 2014.