Bemanningsindikatorn Q1 2014 - Industribemanningen ökade med 33 procent

Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal, + 33 procent. Även lager/logistik ökade med 15 procent. Därtill ökade vårdbemanning med 20 procent. Allt jämfört med samma period förra året.

Bemanningsindikatorn Q1 2014

Denna utveckling visar på tre avgörande områden för svensk ekonomi där bemanningsbranschen blivit en central spelare: inom industri, logistik och vård. Under ett år är numera 20 000 metallarbetare anställda av bemanningsföretag och uthyrda till industrin. Varje dag jobbar 1 000 läkare från bemanningsföretag på en vårdcentral och andra vårdinrättningar. Lager och logistikenheter drivs i allt större utsträckning av bemanningsföretag – antingen i sin helhet eller i valda delar.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.