Bemanningsbarometern Q2 2014

Allt ljusare framtidsyn och något förbättrat efterfrågeläge: Under andra kvartalet väntar sig drygt 80 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 19 procent väntar sig att den blir oförändrad och enbart 1 procent räknar med minskad efterfrågan.

Bemanningsbarometern Q2 2014
Läs hela pressmeddelandet

Nettotalet hamnar på 80 vilket är betydligt högre än under fjärde kvartalet 2013 då det låg på 51. Det vill säga, företagen räknar med en klart starkare efterfrågan under andra kvartalet i år jämfört med slutet av förra året, och även jämfört med efterfrågan i början av 2014.  Den ökade optimismen får stöd av att efterfrågan faktiskt steg under årets första kvartal. Även om utfallet inte blev riktigt lika starkt som förväntat är en ökad efterfrågan i början av året ett faktum. Den fortsatta optimismen talar för att återhämtningen i svensk ekonomi fortsätter, vilket gynnar efterfrågan på olika bemanningstjänster.