Vi stärker bemanningsbranschen

Det senaste året har de viktiga regelverken för branschen varit under luppen vid ett flertal tillfällen. Det har gällt kollektivavtalen, EU:s bemanningsdirektiv och offentlig upphandling. I verksamhetsberättelsen informerar vi om vad vi gjort inom områdena avtal och regelverk, opinionsbildning, medlemsservice, PR och information samt forskning och utveckling.

Vi stärker bemanningsbranschen, Bemanningsföretagens verksamhetsberättelse maj 2013

Bemanningsföretagens främsta uppgift är en fortsatt väl fungerande och expanderande bemanningsbransch i Sverige. Det är viktigt att företag som stimulerar rörlighet hörs i arbetsmarknadspolitiken.

Något av det vi uppnådde under det gångna året är

 • 86 000 besök på bemanningsforetagen.se
 • 489 medlemsföretag
 • 382 artiklar i tryckta medier, webbmedier, tv och radio har vi uttalat oss i
 • 300 följare på twitter
 • 109 nya medlemsföretag
 • 90 nya auktoriserade företag
 • 90 blogginlägg på sanningombemanning.se
 • 50 centrala förhandlingar för medlemsföretag
 • 23 pressmeddelanden
 • 19 uteslutningar av företag som inte uppfyllt villkoren för medlemskap
 • 12 egna debattartiklar
 • 9 nya rapporter och trycksaker
 • 3 kollektivavtal; för tjänstemän, arbetare respektive vårdpersonal

Läs om våra långsiktiga mål och vad vi åstadkommit under de senaste tolv månaderna på vägen mot målen.

Verksamhetsberättelsen kan beställas i webbshopen.