Vi stärker bemanningsbranschen, maj 2014

I verksamhetsberättelsen informerar vi om vad vi gjort under året inom områdena avtal och regelverk, opinionsbildning, medlemsservice, PR och information samt forskning och utveckling.

Läs om våra långsiktiga mål och vad vi åstadkommit under de senaste tolv månaderna på vägen mot målen i skriften Vi stärker bemanningsbranschen, Bemanningsföretagens verksamhetsberättelse maj 2014

Bemanningsföretagens främsta uppgift är en fortsatt väl fungerande och expanderande bemanningsbransch i Sverige. Det är viktigt att företag som stimulerar rörlighet hörs i arbetsmarknadspolitiken.

Något av det vi uppnådde under det gångna året är

 • 96 600 besök på bemanningsforetagen.se
 • 8 600 besök i pressrummet
 • 525 följare på twitter
 • 503 medlemsföretag
 • 283 artiklar i tryckta medier, webbmedier, tv och radio har vi uttalat oss i
 • 103 nya medlemsföretag
 • 96 nya auktoriserade företag
 • 93 blogginlägg på sanningombemanning.se
 • 55 centrala förhandlingar för medlemsföretag
 • 19 pressmeddelanden
 • 13 egna debattartiklar
 • 10 uteslutningar av företag som inte uppfyllt villkoren för medlemskap
 • 8 nya rapporter och trycksaker
 • 2 kollektivavtal; med Akademikerförbunden respektive Unionen

Verksamhetsberättelsen kan beställas i webbshopen.