Bemanning nya vägen till jobb för ekonomer

Nya siffror från Bemanningsföretagen visar att ekonomi- och finansbranschen blir alltmer beroende av extern bemanning och rekrytering, och att det framför allt är kvalificerade kvinnor som gillar omväxling som attraheras. 80 procent av de bemanningsanställda inom ekonomi/finans är kvinnor, i jämförelse med 50 procent i bemanningsbranschen som helhet. Framförallt för kvinnliga ekonomer i Stockholm har bemannings- och rekryteringsföretag seglat upp som den kanske viktigaste vägen till jobb.

Bemanning, nya vägen till jobb för ekonomer

I Sverige finns det i dag runt 100 000 yrkesverksamma ekonomer. Av dem är motsvarande 5 000 årsanställda inhyrda ekonomikonsulter i bemanningsbranschen. Ytterligare 5 000 ekonomer rekryterades till något jobb under 2011 av ett bemanningsföretag. Mer än var tionde ekonom etablerar sig därmed på arbetsmarknaden via bemanningsbranschen.

Bemanning och rekrytering är särskilt viktigt för kvinnliga ekonomer i Stockholmsregionen. Andelen kvinnor i Stockholm som arbetar i privat sektor återfinns i anmärkningsvärt stor skala bland bemanningsanställda inom ekonomi och finans. I Stockholmsområdet är hela 60 procent av de bemanningsanställda verksamma inom ekonomi/finans jämfört med 34 procent i bemanningsbranschen totalt.

Siffrorna bygger på två nya undersökningar från Bemanningsföretagen. I Bemanningsföretagens årliga medarbetarundersökning baserad på intervjuer av över 4000 anställda utförd av YouGov har  emannings-konsulter inom ekonomi och finans undersökts separat. Inom ekonomi och finans hade undersökningen över 400 svarande. Samtidigt har Bemanningsföretagens branschstatistik bearbetats för att synliggöra utvecklingen för bemanningsanställda ekonomer. Bemanningsföretagens branschstatistik sammanställs av Inquiry Financial Europe AB utifrån uppgifter från de 35 största företagen i Sverige, som sammantaget omfattar ca 85 procent av branschens totala omsättning.