Tillsammans i arbete

En av vår tids största utmaningar är att få fler unga i arbete, och skapa fler vägar till jobb för dem som har svag förankring på arbetsmarknaden. Samtidigt är bemanning en bransch med stor erfarenhet av att introducera unga och utlandsfödda, och erfarenheter från andra länder har visat att lärlingssystem kan sänka ungdomsarbetslösheten.

Bemanning är också den hjälpande handen på arbetsmarknaden, som kan ge lärlingssatsningar i Sverige större genomslag.

Rapporten Tillsammans i Arbete talar om hur bemanningsföretag kan skapa fler jobb för unga och utlandsfödda.

I rapporten berättar Disa som läser på KTH och jobbar extra som inhyrd projektkoordinator parallellt med studierna, ett jobb som ger henne direkt tillämpning av sina studier.