Kunder om personalinhyrning

När företag hyr in personal är det för att hantera tillfälliga arbetstoppar (63 %), hitta specialister (32 %) eller snabbt och effektivt lösa ett rekryteringsproblem (25 %). Det framgår av rapporten Personalinhyrningen i Sverige, en studie av 600 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag 2012.

rapporten berättar också några kunder kortfattat om varför de anlitat bemanningsföretag. Enhetschefen på IAF, Peter Wikhagen, säger till exempel att utan bemanningsföretag hade de fått göra en tillfällig rekrytering. Då ska det annonseras och intervjuas och det tar längre tid än att anlita ett bemanningsföretag, tid som är svår att lägga ner när det inte är för en tillsvidareanställning.

Beställ i webbshopen.