Dags för jobbpeng

Internationella erfarenheter visar att arbetsförmedling med valfrihet och en mångfald av aktörer fungerar. Sedan 90-talets krisår har arbetslösheten i Sverige parkerats på en väsentligt högre nivå än tidigare. Det finns dessutom en oroväckande stor andel långtidsarbetslösa som har mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket bland annat visar sig i ett växande utanförskap bland landets unga.

Dags för jobbpeng

Arbetsförmedlingen har under lång tid köpt tjänster av andra aktörer. Detta har dock pågått utan en tillräckligt systematisk utveckling av upphandlingsformerna, vilket skadat förtroendet för både Arbetsförmedlingen och dess underleverantörer på ett olyckligt, och ofta onödigt, sätt.

Internationella erfarenheter visar att arbetsförmedling med valfrihet och en mångfald av aktörer fungerar. OECD pekar ut Australien, där ett system med jobbpeng införts, som ett föregångsland när det gäller strategier för ökad sysselsättning.

Rapporten handlar om svenska och internationella erfarenheter av fungerande arbetsförmedling och presenterar Bemanningsföretagens förslag till effektiv arbetsförmedling med valfrihet och mångfald.