Bemanningsindikatorn Q4 2013
En växande strategisk HR-partner för industri och samhälle

Bemanningsbranschen är en allt viktigare del av ett väl fungerande samhälle med en konkurrenskraftig industri. Under senare delen av 2013 ökade tillväxten i branschen och under sista kvartalet 2013 omsatte branschen över 5,5 miljarder kronor, vilket är den största omsättningen under något kvartal. Branschen växte under sista kvartalet med 5,4 procent jämfört med samma period förra året.

Bemanningsindikatorn Q4 2013

Bemanningsföretagen fortsatte att stärka sin roll som strategisk partner för den svenska industrin under sista kvartalet 2013. Branschen växte under sista kvartalet med 5,4 procent jämfört med samma period förra året och omsatte 5,5 miljarder kronor, vilket är det bästa kvartalet någonsin. En svag inledning av 2013 gjorde att branschen totalt under året minskade med 1 procent och omsatte drygt 20 miljarder kronor. (Detta avser branschens 35 största bolag.) 

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.