Bemanningsindikatorn Q4 2012

Bemanningsbranschen befäste sin ställning på arbetsmarknaden 2012; under de senaste 10 åren har bemanningsbranschen ökat med närmare 100 procent, om än från låga nivåer. Sedan 2011 har kvartalsfaktureringen legat på runt 5 miljarder kronor. Av branschens fyra tjänster är personaluthyrning överlägset störst och utgör 90 procent av omsättningen. Ackumulerat under 2012 har efterfrågan på inhyrning dock minskat med 1 procent under året.

Bemanningsindikatorn Q 4 2012
Läs tidigare rapporter

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.