Bemanningsindikatorn Q3 2013

Bemanningsföretag – en växande nyckelfunktion på arbetsmarknaden, visar färsk statistik. Behovet av att hyra in personal, rekrytera till egen anställning eller hjälpa uppsagda till nytt jobb växer inom både privat och offentlig sektor. Bemanningsbranschen har en mycket viktig funktion på arbetsmarknaden och växte under det senaste kvartalet.

Bemanningsindikatorn Q3 2013

Bemanningsbranschen är sedan över 20 år en naturlig del av den svenska arbetsmarknaden. Företag och organisationer har behov av att hyra in personer på kortare och längre uppdrag, vilket står för 91 procent av den totala omsättningen i branschen. Det näst största området Entreprenad (som innebär ett ansvar för både bemanning och funktion) står för 4 procent av den totala omsättningen och har vuxit med 10 procent.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.