Bemanningsindikatorn Q2 2013

Nedgången har mattats av. Omsättningen andra kvartalet 2013 har minskat med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är en lägre minskningstakt än första kvartalet.

Bemanningsindikatorn Q2 2013
Läs tidigare rapporter

Detta innebär en avmattning av den i Q3 2012 påbörjade nedgången. Den totala omsättningen i branschen andra kvartalet 2013 uppgick till 5,2 miljarder kronor.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.