Bemanningsindikatorn Q1 2013

Omstruktureringstrend förstärks: Försäljning av entreprenader och omställningar ökar ånyo

Bemanningsindikatorn Q1 2013
Läs tidigare rapporter

Samtliga indikatorer visar under det första kvartalet på ett ovisst tillstånd i ekonomin. Sammantaget har branschens omsättning minskat med åtta procent jämfört med förra året. Uppdelat på tjänsteområden blir bilden än tydligare: uthyrning har minskat med 12 procent och rekrytering har minskat med nio procent. Det är dock viktigt att notera att det kvartal vi jämför med förra året var ett av de bästa genom tiderna.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.