Bemanningsbranschen allt större på svensk arbetsmarknad

61 100 årsanställda i bemanningsbranschen 2012. Penetrationsgraden på arbetsmarknaden var 1,3 procent. Samtliga medlemsföretag i Bemanningsföretagen har tillfrågats om total omsättning, antal årsanställda samt antal utskickade kontrollbesked under 2012. Av 479 medlemsföretag svarade 355, vilket innebär en svarsfrekvens på 74 procent. Totalt omsatte de 25,1 miljarder kronor under 2011.

Rapporten innehåller antal årsanställda, antal personer och penetrationsgrad i Bemanningsbranschen 2012.