Bemanningsbarometern Q3 2013

Under tredje kvartalet väntar sig hälften av bemanningsföretagen oförändrad efterfrågan. 37 procent räknar med en ökning och endast 14 procent med minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 23 vilket är en lägre nivå än utfallet för andra kvartalet som låg på hela 55. Det vill säga, företagen väntar sig en något svagare efterfrågan under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet i år. Men det ser ändå ut som att företagen kommit ur den senaste konjunktursvackan.