Bemanningsbarometern Q2 2013 - bemanningsföretagen optimistiska, trots lägre efterfrågan

Företagen har under det senaste året haft en tydlig tendens att överskatta den framtida efterfrågan. Under första kvartalet förväntade sig enbart en femtedel av företagen minskad efterfrågan, medan utfallet visar på en faktisk efterfrågeminskning hos över hälften av företagen.