Bemanningsbarometern Q1 2013 - fortsatt minskning, men inte i samma takt

Henrik Bäckström

Under första kvartalet 2013 räknar 60 procent av bemanningsföretagen med en oförändrad efterfrågan, medan 18 procent väntar sig en ökning och 20 procent en minskning. Nettotalet hamnar på -2. Det innebär att företagen väntar sig en något bättre utveckling, om än fortfarande negativ, under första kvartalet i år jämfört med fjärde kvartalet 2012 då efterfrågan minskade för 52 procent av företagen. Det betyder att efterfrågan ligger kvar på den låga nivå som den nådde i slutet av förra året.