Årsrapport i bemanningsbranschen 2013

69 900 årsanställda i bemanningsbranschen 2013. Penetrationsgraden på arbetsmarknaden var 1,5 procent. Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under 2013 till 20,6 miljarder kronor. Bemanningsbranschens medlemmars totala omsättning under 2013 uppgick till uppskattningsvis 23,7 miljarder kronor.

Rapporten innehåller antal årsanställda, antal personer och penetrationsgrad i Bemanningsbranschen 2013.