Topp 25 första halvåret 2007

Topp 25 listar de 25 största bemanningsföretagen med uppgift om andelen av den totala omsättningen.