Top 25 Q 1 2008

Topp 25 listar de 25 största bemanningsföretagen med uppgift om andelen av den totala omsättningen.