"The Global Labour Market" From Globalization to Flexicurity.

Roger Blanpain

23 forskare skriver om arbetsmarknaden i sina respektive länder.

I kapitlet “A labour market regime beyond flexicurity” skriver Henrik Bäckström, förbundsdirektör i Bemanningsföretagen, om hur bemanningsföretag medverkar i och tar hand om en allt större del av omställningar på svensk arbetsmarknad.

Det utvecklas gradvis en marknad för omställningar och jobbförmedling i Sverige, men utvecklingen går relativt långsamt. I europeiskt perspektiv visar Henrik Bäckström att den svenska modellen för omställning och strukturförändringar av näringslivet skiljer sig åt jämfört med andra länder. Främst genom att i Sverige inbetalar företag som är anslutna till kollektivavtalssystemen en försäkringspremie till omställningsförsäkringar som arbetsmarknadens parter upprätthåller (trygghetsråden). När omställning och neddragning sker kopplar arbetsgivaren in trygghetsråd och de anställda får coachning till nytt jobb och får ekonomiskt stöd. I andra länder är det ovanligt med dylika försäkringslösningar. Där betalar företagen dyra engångsummor vid varje omstrukturering i näringslivet.

Det är precis som med hemförsäkring. Har du en försäkring betalar du premie varje månad och får sedan ekonomiskt stöd och hjälp när villan brinner ned. Om du är utan hemförsäkring står du själv för hela kostnaden när villan brinner ned.

Bokens redaktör är den belgiske professorn i arbetsrätt Roger Blanpain (belgare).

Published by: Kluwer Law International, Mer information sales@kluwerlaw.com.