Teknikföretag och bemanningsföretag - varför är så många av medarbetarna inhyrda

Robert Tenselius, Bengt Lindqvist och Anders Rune

Företagen hyr men vill hellre anställa.

Läs hela rapporten