Inhyrda journalister

Stefan Koskinen, Henrik Bäckström och Jonas Nordlind.

En del yrken är inte som andra. Den ideala journalisten motiveras av unika drivkrafter. Yrkeskåren fyller en demokratisk funktion som inte kan ersättas. Om detta är de allra flesta överens.

Under de senaste åren har bemanningsföretagen gjort sin inträde i mediebranschen. Att kunna hyra en journalist - är det ett problem, med tanke på yrkets speciella karaktär? Förvrider det drivkrafterna? Försvagas den demokratiska funktionen?

Eller är bemanningsföretagen tvärtom ytterligare en resurs för den goda journalistiken i ett medielandskap som blir alltmer flexibelt? Innebär de en möjlighet redaktioner att överleva i den järnhårda konkurrensen? Kort sagt: bidrar bemanningsföretagen till att bevara den goda journalistik som många fruktar är på väg ut?

Läs rapporten på Timbros hemsida. ( ISBN: 9175668895)