Hur fungerar bemanningsbranschen

Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö, "Hur fungerar bemanningsbranschen?" Bemanningsbranschen verkar vara ett sätt för unga och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Andersson/Wadensjö säger också bland annat att "Till skillnad från i andra länder är det en bransch med betydande facklig verksamhet med centrala avtal. De flesta har tillsvidareanställningar (80 procent) med till övervägande del en överenskommelse om garantitid/garantilön"

Läs hela rapporten här.