Förenklingsmöjligheter inom offentlig upphandling

Den offentliga sektorn i Sverige lär handla varor och tjänster för cirka 500 miljarder kronor varje år, en ofantligt stor summa pengar. För upphandlare är det angeläget att få in många anbud. Det ger dem många aktörer att välja mellan, vilket förhoppningsvis leder till avtal med bästa möjliga villkor.

Ny rapport från Svenskt Näringsliv - ett bidrag till debatten kring offentlig upphandling av bemanningstjänster. Rapporten innehåller bland annat en studie av förfrågningsunderlag och leverantörernas uppfattning kring upphandlingsförfarandet. Hur kan processen förenklas och utvecklas?