En arbetslöshetsförsäkring för alla sysselsatta?

Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö, "En arbetslöshetsförsäkring för alla sysselsatta? Anställda i bemanningsföretag och egenföretagare".

Arbetsmarknad & Arbetsliv, 9 (2003), 189-209.