Den nya arbetsmarknaden

Ola Bergström, Kristin Håkansson, Tommy Isidorsson och Lars Walter, "Den nya arbetsmarknaden".

Rapporten handlar om bemanningsbranschens etabering i Sverige.

Beställning 046-29 50 55.