Den hjälpande handens ekonomi

Den lilla satsningen som regeringen initierat på jobbcoacher de senaste två åren är positiv av flera orsaker. För det första innebär satsningen att fler personer får tillgång till individuellt omställningsstöd. Forskning visar att den typen av mellanhänder som jobbcoacher utgör är nödvändiga för att dagens svårförutsägbara och komplicerade arbetsmarknad ska fungera väl.

Därför behövs fler jobbcoacher på dagens arbetsmarknad.

Läs rapporten