Bemanningsindikatorn Q3 2012

Bemanningsindikatorn visar på en negativ tillväxt under det tredje kvartalet 2012. De minskande siffrorna för rekryteringstjänsteförsäljning, -19 procent under tredje kvartalet 2012, pekar på att kunderna anställer i allt mindre omfattning, även innan senhöstens kraftiga nedgång på den svenska arbetsmarknaden. De låga siffrorna för omställning, på samma nivå som samma mycket starka period förra året, är desto mer förvånande. Förklaringen torde vara att svängningen i ekonomin varit lika överraskande inom alla branscher. Uthyrning håller ungefär samma tempo som tidigare och ligger på en omsättningsandel på 92 procent av den totala omsättningen i branschen. Den totala minskningen i branschen under Q3 är trots generellt sämre tider bara -2 procent, och omsättningen landar på drygt 5 miljarder.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn Q3 2012 sammanfattning

Bemanningsindikatorn Q3 2012 hela rapporten

Arkiv

Läs tidigare Bemanningsindikatorer