Bemanningsindikatorn Q3 2011

Hittills i år har branschen en ackumulerad omsättningstillväxt på +27 procent jämfört med förra året. Kvartal tre 2010 jämfört med kvartal tre 2011 uppvisar en tillväxt på +18 procent. Den genomsnittliga omsättningen har varit kring 5 miljarder per kvartal. Den sammanlagda omsättningen är 15,6 miljarder fram till sista september i år. För de tre första kvartalen 2010 var omsättningen totalt 12,2 miljarder kronor.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn Q3 2011 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn Q3 2011 hela rapporten (pdf)