Bemanningsindikatorn Q3 2010

Tredje kvartalet 2010 uppvisar den kraftigaste omsättningsökningen sedan mätningarna började.1 Omsättningen ökade med 39 procent jämfört med tredje kvartalet 2009. Utvecklingen överträffar de starka utvecklingstal som uppvisades före konjunkturnedgången och hittills i år har bemanningsbranschen ökat med 22 procent jämfört med föregående år.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn Q3 2010 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn Q3 2010 hela rapporten (pdf)