Bemanningsindikatorn Q3 2009

Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en negativ utveckling även under tredje kvartalet 2009. Jämfört med tredje kvartalet föregående år sjönk omsättningen med 26 procent. Det är det fjärde kvartalet i rad som branschen uppvisar negativ tillväxt.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn Q3 2009 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn Q3 2009 hela rapporten (pdf)

Staffing Indicator Q3 2009