Bemanningsindikatorn Q2 2012

Bemanningsindikatorn visar på en positiv tillväxt under det andra kvartalet 2012. Under årets andra kvartal fakturerade bemanningsbranschen för uthyrning lika mycket som under förra årets andra kvartal. Försäljning av omställningstjänster ökade med över 100 procent, dock från en låg nivå året innan. Ökningen indikerar att kundföretag i större utsträckning minskar egen personal. Samtidigt uppvisar rekryteringstjänsteförsäljningen en minskning på 13 procent.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn Q2 2012 sammanfattning

Bemanningsindikatorn Q2 2012 hela rapporten

Arkiv

Läs tidigare Bemanningsindikatorer