Bemanningsindikatorn Q2 2011

Andra kvartalet slog bemanningsbranschen ånyo rekord med försäljning för 5,4 miljarder kronor. Hittills i år har kunder handlat rekryteringstjänster för en halv miljard kronor och inhyrningstjänster för 10 miljarder kronor. Aldrig tidigare har så många fått hjälp till nytt jobb. Siffrorna styrker vikten av att erhålla professionell hjälp för att komma i jobb.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn Q2 2011 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn Q2 2011 hela rapporten (pdf)