Bemanningsindikatorn Q1 2012

Under årets första kvartal har kunderna minskat sina inköp av rekryteringstjänster med 11 procent och ökat inköp av omställningstjänster med 22 procent. Detta innebär att fokus hos kunderna ligger på att minska sina personalstyrkor. Samtidigt ökade personaluthyrningen med 3 procent jämfört med första kvartalet 2011.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn Q1 2012 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn Q1 2012 hela rapporten (pdf)