Bemanningsindikatorn Q1 2010

För första gången sedan tredje kvartalet 2008 uppvisar bemanningsföretagens medlemsföretag en positiv omsättningsutveckling. Omsättningen ökade med två procent jämfört med första kvartalet 2009. Återgången till positiva tillväxttal indikerar att bemanningsbranschen under 2010 kommer att uppleva en återhämtning, om än osäkert hur stor, mot de omsättningsnivåer som uppmättes under 2007 och 2008.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn Q1 2010 sammanfattning (pdf)

Bemanningsindikatorn Q1 2010 hela rapporten (pdf)